Oh! 爸媽討論區 教育/升學 小學 派位後記
查看: 10130|回覆: 7

派位後記

[複製網址]

3

主題

11

帖子

60

積分

升級會員

Rank: 4

積分
60
發表於 2016-6-6 11:28:32 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 YunaLu 於 2016-6-6 11:34 編輯
0 a4 N1 A! d8 v8 L* d2 g; `% I8 q  u9 s  y5 B
本身家底已經冇咩銀彈  好多人好多網都講緊去直資私校面試  心諗我點比學費咁貴.. 最後唯有靠自己填表  盼望抽獎好D 即使係先天不足 都後天補救  P; m& n. {& N9 }$ e
9 J% @# o) N' }) m1 k4 I- f
6月4 一收到派位紙 真係有少少想暈低感覺 唔通真係咁唔好彩  我放前面個D就抽唔到
9 b5 j4 X, t- }放後面就抽到應一應  派左去天主教明德 前面筲官 愛官 北循 全部無哂4 E- q2 K$ d" x% H: x
6 b& ^$ v& k4 K# C0 R; O
當其他人都拎住個私校直資offer 當大抽獎係水泡ge 時候  我只有無奈  唯有之後去叩門  呢種心情真係好複雜.........
" R* @1 l; Y8 c) d( @; p. X2 E( `; G  q8 p

1

主題

5

帖子

28

積分

基本會員

Rank: 2

積分
28
發表於 2016-6-6 12:25:30 | 顯示全部樓層
I know that feel   我係問題最嚴重ge 北區......

14

主題

28

帖子

140

積分

首席會員

Rank: 8Rank: 8

積分
140
發表於 2016-6-6 13:02:15 | 顯示全部樓層
我身邊D親戚朋友 派位都尚算ok  
# g! T, G1 F) \# o! d; d我朋友係沙田區  好彩佢退一步 唔放2間呂明才同培基 直接放次1級循道衛理, k" M) H- O* s4 Y) N9 z
而家總算叫第1志願入  派個時先可以唔洗太擔心

4

主題

17

帖子

94

積分

升級會員

Rank: 4

積分
94
發表於 2016-6-6 13:23:20 | 顯示全部樓層
唔好咁灰心啦  你仲有機會的
( z& P6 d' V0 f% L& u0 z6 z丹循6月6-8 可以交form (其實係北循分校)
. v- w6 b3 K% z9 y. z# n太古小學都唔錯6月6-7 可以交form
( E! M& E% E" a4 ^( O3 X4 y) A遠少少試下李陞 6月7之後就交得- U; p! O* \  H7 S. g+ O$ C4 y
2 D+ `, W6 [$ i$ a  J
9 p9 @, D9 x: q/ r* k
http://www.ohpama.com/73528/  入面其他都有唔少好選擇8 D! L, M# @) v
希望在明天呀
$ a. k8 o9 ~/ Z7 K1 T

3

主題

11

帖子

60

積分

升級會員

Rank: 4

積分
60
 樓主| 發表於 2016-6-6 13:33:43 | 顯示全部樓層
donaldsky 發表於 2016-6-6 13:235 c  v1 b$ K+ |+ z
唔好咁灰心啦  你仲有機會的, }3 P! u- y8 y
丹循6月6-8 可以交form (其實係北循分校)# l6 P% C3 a1 ?% A4 L# E- E
太古小學都唔錯6月6-7 可以交form
5 l7 R0 R( }' U$ q) ~9 Z
Thx  我呢幾日都係不停填form交  唔係話明德好差  而佢真係對我地來講算係排得好後

8

主題

21

帖子

110

積分

升級會員

Rank: 4

積分
110
發表於 2016-6-6 18:48:05 | 顯示全部樓層
北區真係好慘....已經唔係話咩心頭高唔高問題  
$ N% P+ c& m0 W6 e4 A而係明明自己係度出世 係度住
3 p& o: U$ @1 v' H! b! B. B都要逼到跨區番學

4

主題

17

帖子

94

積分

升級會員

Rank: 4

積分
94
發表於 2016-6-6 18:51:07 | 顯示全部樓層
gloriasi 發表於 2016-6-6 18:488 d; B* _. y; g- b! K; ?7 g
北區真係好慘....已經唔係話咩心頭高唔高問題  $ b9 x  e7 M5 y/ U4 _+ H
而係明明自己係度出世 係度住
4 O/ A$ F1 b" |: y1 x都要逼到跨區番學 ...
+ }) M" s; d" v0 h
有能力的話  應該要轉校網  可惜想轉並唔係易事....
1 z  x) Y  ?. @" b- t市區的樓......   所以算吧  只希望跨區唔好跨太遠0 G+ ~4 k- q' e9 h5 J4 H( N0 L

3

主題

9

帖子

48

積分

升級會員

Rank: 4

積分
48
發表於 2016-6-8 16:09:28 | 顯示全部樓層
有咩辦法,你唯有努力D叩門啦!!最緊要同小朋友準備好!

本版積分規則

快速回復 返回頂部 返回列表