Oh! 爸媽討論區 教育/升學 小學 Lunch趕功課 小學生得10分鐘食飯
查看: 8493|回覆: 3

Lunch趕功課 小學生得10分鐘食飯

[複製網址]

4

主題

8

帖子

40

積分

升級會員

Rank: 4

積分
40
發表於 2016-5-31 16:51:56 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
【晴報專訊】港童功課壓力大國際聞名,連小息、午膳也要做功課。有家長訴說老師為減少家課,要求學生即日完成部分作業,令她讀小六的女兒僅得10分鐘食飯,批評做法本末倒置。有校長指相關做法不理想,有礙學生休息。
; K- o! }3 A/ X  [2 p( i

# a" N) e' e. G3 b, B9 o+ [+ k: O5 T3 E( u5 k# M% t, U7 i

% L  h( j2 v9 L/ [; j5 `今年初有調查指「香港兒童快樂指數」僅得6.49分,是2012年有調查以來最不快樂,其中學業因素影響較大。有家長在fb群組「不願小朋友成為功課奴隸」發文,形容讀小六的女兒反映中文老師要求午膳後交堂課,未完成便要在最後一堂跟該老師隨堂完成,「囡囡上星期五同我講,在學校午膳食唔飽,得十分鐘食,個飯盒未食完就要掉」。
! B3 \) m5 b' b
( \, ^- f; o$ a
) }! u" |' |1 Y1 @+ Z9 E  E: J) H5 X- v
% g" ~% W6 M* l, w+ U" e4 V
事主向學校及老師了解,老師解釋有關做法是為減少功課量及訓練學生善用時間。但大部分家長的留言都批評做法本末倒置,應減少功課,非削減小息及午膳時間,形容「十分鐘食飯辛苦過返工」。
  \$ V4 K. r$ v5 g9 X
, w" i1 P. z) z2 P; ~
趕食飯恐影響小童消化

% a% X. M5 O7 B4 d/ e
" `9 k# Y' U: g5 \; Q資助小學校長會名譽主席林湘雲認為,要求學生在小息及午膳做功課,做法不理想。「學生一來無時間休息,趕着食完做功課,恐影響消化。二來隨堂做功課予人感覺負面,上緊堂的另一班同學會錯愕,隨堂學生也會尷尬,有損自尊。」
4 g- A6 n, J8 ?# \0 d
3 D" b5 H/ Y4 u
個別老師或怕被投訴多功課
( ~/ O. A' K4 j( f, p

) a2 B; n1 p5 Q8 [+ }$ w! O林估計個別老師或不想被投訴功課太多,才有這樣「掩耳盜鈴」的方法,「讓家長以為小朋友的功課好似少咗」。他建議可安排特別時間如導修堂,讓學生在校做功課,遇難題可請教老師。
+ \- E# S: L1 s! ~8 O9 s

8 |% _, S9 e1 I' B3 @
/ M# u4 ^8 Q' }! U) V: |

' ?3 Z( L1 U8 O. F6 v香港準教師協會主席呂志凌指,六月中旬是小學考試季節,部分老師會安排額外堂課作訓練,要求小息或功課輔導班時完成。「小學生多數搭校車或家長接放學,難於放學時留低,故多利用小息時跟進這些堂課。」但他指午飯後學生無充足休息,令他們無精神及體力應付隨後課堂,或弄巧成拙。7 |0 @7 H! j6 n5 @
! z3 C2 K: H' N/ Y

5 f- \' A# J; G" ?* ?  G. x

- L- \- m9 U' w1 D+ y- o' H香港教育工作者聯會副主席王惠成亦說,每位學生完成堂課能力有異,「最重要了解未能即日完成原因,例如是掛住傾偈,抑或能力不逮?」老師亦可跟家長溝通,如獲同意可按需要調整功課量或讓學生留校完成作業。# E- C$ O( Q$ `. J) j6 c2 s5 B3 W
    M$ O9 r2 N4 I( V

11

主題

29

帖子

152

積分

首席會員

Rank: 8Rank: 8

積分
152
發表於 2016-6-1 16:29:09 | 顯示全部樓層
全香港都係奴性重 細路就比考試測驗奴役   大個左就係公司度奴役  一直到你冇體力承受 年老比人淘汰為止4 T( i& Y: Z* L2 `' y# i6 p( L& E
悲哀

15

主題

40

帖子

210

積分

首席會員

Rank: 8Rank: 8

積分
210
發表於 2016-6-3 13:07:32 | 顯示全部樓層
我只係記得細細個都好多功課  但多極都係7樣左右
6 C. M# _1 P1 J/ [$ k& }但而家夠膽上到10樣  其實做咁多為咩  

3

主題

9

帖子

48

積分

升級會員

Rank: 4

積分
48
發表於 2016-6-8 16:09:59 | 顯示全部樓層
那實在太過了,十分鐘怎麼能好好的吃?

本版積分規則

快速回復 返回頂部 返回列表