Oh! 爸媽討論區 教育/升學 小學 叩門信=自薦信?
查看: 3271|回覆: 3

叩門信=自薦信?

[複製網址]

2

主題

7

帖子

38

積分

基本會員

Rank: 2

積分
38
發表於 2016-5-20 11:12:23 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
想問而家寫信去叩門 得唔得?; t* D% H, X) Y. b' }
另外使唔使寫多張自薦信? 定係叩門信已經包埋?

1

主題

6

帖子

34

積分

基本會員

Rank: 2

積分
34
發表於 2016-5-20 12:39:41 | 顯示全部樓層
抽獎抽唔好先會叩門  位都未派邊算係叩門呢....* k& l" @; A& p
寫封自薦信去試下啦  
- V8 q: u. V" ~( e整得特別的話  真係要叩門個時  你一提起人地都記得你咁有心

3

主題

8

帖子

42

積分

升級會員

Rank: 4

積分
42
發表於 2016-5-20 17:15:31 | 顯示全部樓層
2樣野來  唔同的

8

主題

43

帖子

241

積分

首席會員

Rank: 8Rank: 8

積分
241
發表於 2016-5-23 16:08:06 | 顯示全部樓層
叩門意指大抽獎完希望以叩門方式去爭取最後機會
! p9 K9 y- f) ~9 _0 C自薦意指大抽獎前遞信 希望校方優先考慮安排面試9 a+ O+ \1 c& P8 v& G1 [( Q! ^. g
3 j' ]8 w9 \% l4 Z
兩者時間&用途都不同

本版積分規則

快速回復 返回頂部 返回列表