Oh! 爸媽討論區 Oh!生B 生仔大計 Share 胎盤前置文
查看: 8405|回覆: 0

Share 胎盤前置文

[複製網址]

8

主題

15

帖子

74

積分

升級會員

Rank: 4

積分
74
發表於 2016-5-17 18:13:11 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
係懷孕早期,我第一次去私家婦科產檢照超聲波時,
6 S+ L0 H4 F% C4 _$ @, B醫生同我講我既胎盤位置有D低,0 ~5 M: F/ y9 t- {" X) Q: P
胎盤既位置就係產道既邊緣,4 x+ D: p& n, O1 _! R+ f# ?4 T
情況唔算係嚴重,但需要注意!
; h* q: U7 ?6 o- Z3 |: P醫生有解釋,當時只係得9週,仲可以再觀察下先) J' R. ~! B; y! X( I
因為一般黎講,胎盤會跟住BB一齊升返高
# Y$ \' ]3 }" f4 V! f7 x2 `但如果去到後期,胎盤位置都唔升高,) C; m5 G5 m: W2 c* `! N8 w0 V
咁就要考慮生產既方式,如果嚴重既只能開刀生產,唔可以順產。
" c& V6 @, u/ [% a. a+ E胎盤前置既問題,可大可小:1 ~, U. M! l  e5 x
後期確認既胎盤前置問題,可分為一期,二期同三期。+ N) z$ R5 V1 {: T; ~1 ^, s5 a. `0 f
一期是初級,胎盤位置在子宮頸上的邊緣,
4 ]1 l) j. M: y6 v6 x- n問題不算嚴重,還可以嘗試自然分勉。
( x8 ~- c7 M9 l( b二期是中級,有部份胎盤(小於2CM)橫跨子宮頸上,. W" `- I2 y6 P+ Q+ @7 z
會有可能有出血問題。5 M" R$ x# k1 g; u
三期是高級,有超過2CM的胎盤橫跨在子宮頸上,
8 l, x% M& D3 s) c+ Q必須要剖腹生產,因為如果順產會有可能大量出血,
) x1 b$ H7 J6 a媽媽的子宮也會因此受到傷害,嚴重的還會有生命危險。
% Z- @7 e6 o4 @" j$ ^7 a1 r0 O1 d* ^, c! e. D5 y& @
一路以黎,我都好想試順產," m7 z3 ^' B+ h3 e6 x4 D3 B' P
希望BB可以用最自然既方式來到呢個世界。
# D! ~7 M( P4 q8 D6 n問過醫生,佢話係無外來既方法可以幫助胎盤升高,
7 [, d7 q% ^0 O! V6 m+ v即係要等BB同胎盤自己升高。$ \$ _6 g; |6 K, @! l" v7 [
我同老公聽到都好驚又好失望,
8 R! U7 ~$ m# p) `所以,係呢次產檢之後,我同老公返到去即刻周圍搵資料
8 x6 T! _: D! A) w3 o- v睇下有咩方法可以令個胎盤升高D。
! [- F) m2 l( {# j3 H( {0 G如醫生所講,坊間唔會有講咩方法可以令胎盤升高..
4 p$ i& |, ]1 n" @2 H5 U
' ~' R/ J+ _1 B2 k4 U% Y' l! Z到左15週再去產檢,醫生都係話胎盤未升高。
# Y9 h0 [& A. q- m每一次產檢,我第一件事就係問醫生,& u* D9 v3 f' p: O' K: ~! E+ b8 h
胎盤位置點? 我仲可唔可以順產? 有冇升返高? 點先可以升返高?
4 ]* ^- ~/ Y, n$ O( C; ~, }雖然,醫生都係答我,無外來方法,要靠BB自己本身,! r- E& |. F1 _" }. x; @& ?. q
但我還是很想問....
4 s! o0 @' d6 ]* i: }+ [2 }: A8 A3 `- e$ a: [8 B2 G, x7 A3 m
直至有一次,我同老公去行街睇BB野既時候,; Z3 D7 S) _# f; O
一位SALE問我係咪陀仔?
0 |6 b7 O; ~% I! ~0 h5 U& q6 k我問佢點解咁講,佢話因為見到我陀得低....
0 ?7 K2 R) K% u當時,我真係俾佢嚇親!$ l# d( J( X& [) F- E
我同老公都覺得事不宜遲,呢件事真係唔可以再拖啦!   H* Z! Y+ t; w
無論咩方法都要試。& k  a/ ^$ x/ Q# E

6 P8 j2 g4 @2 p% q7 v: B7 n$ |: {" `, J4 u$ f( X& A
我上網搵過,有人講如果覺得個肚好墜,可以用托腹帶。
" Y4 V. s$ B7 g: f老公就同我去睇下D托腹帶。
2 Q# |5 r! d. G. B+ [除左買托腹帶,我仲有睇胎教書,0 G+ T0 y& Y. g# O1 z" ~
每日同BB傾計,每日都拜托BB
6 w7 x4 M1 l5 k$ \# a/ s2 ]同佢講,我真係好擔心,希望用BB自己既力量
) H( z$ ^, M6 o同胎盤一齊升返高。) M. c6 Z) H  ]
3 {! _9 T. g0 P+ q

! t6 {6 }: j  F1 o6 p8 o6 v到25週我再去私家產檢,
0 y, _/ @4 v: i* e$ E- t今次醫生第一件事幫我睇胎盤,9 L7 ]9 I( j, D, D; v
佢同我講胎盤已經完全升返上去~~~  
( Z, I- w: T+ Y開心到我同老公彈起~
& E( O( l; X) T5 K  y8 E' b7 Y不過..佢話BB好似有D肉地,成面都係肉肉XD
9 r5 I* i* Y, q# z# h3 j唔知係咪我食得太多野呢XD5 g' i9 v3 d# E; N  _! x) I' H; Z
睇完開心返晒,之前一路擔心左咁耐,終於可以放下心頭大石。  R+ w& x, i4 k1 w
  S9 n0 D8 a7 H, \* X: d
懷孕既過程真係唔易行,每一個階段都會有D野令人擔心
  n0 D, z4 \3 ?" h12週既唐氏,20週既結構,還有整個孕期都不能鬆懈既飲食。
. t0 U! u8 ~& S' Y所以,孕媽媽千其唔好再胡思亂想 (我係度同自己講XD)
6 i9 w( H% b5 i因為咁樣只會增加孕媽媽自己既壓力* v% L/ ]$ ]' x- y, Y9 q2 g. `' R
BB係我地既肚入面都會感受到我地既情緒
  ^: ~( s, j: ^. `6 R感受到我地既壓力。" A! V, H, q  g# X# Q- ^
到BB出世既時候,佢會有心理影響,
! j9 j( p2 `- _  S4 P覺得內疚帶俾媽媽咁大壓力,
) E3 T' L% }. u/ _& S$ ^6 s而形成影響佢既心理因素。+ O* |9 E8 G; p; V" |
而且,最重要係,我地一定要對BB有信心,/ H9 q5 ?: Y2 o, w
BB有無窮既力量,可以孕育成胎兒,有力量自癒。
$ Z% |) X. @; H: h5 @. Q相信媽媽呢份信心,就是BB努力來到呢個世界既力量來源。
% P0 _5 f& v) i9 p: J; c! c2 n% }$ _. f: l, B9 ]% m/ [
各位準爸爸媽媽,一齊加油呀!!
& g/ ]* o* ~/ M( C9 ?* M( e, W
5 b8 T2 g) C# O/ M& W4 y

本版積分規則

快速回復 返回頂部 返回列表