Oh! 爸媽討論區 教育/升學 小學 而家就畀佢讀國際學校?
查看: 22228|回覆: 18

而家就畀佢讀國際學校?

[複製網址]

1

主題

16

帖子

94

積分

升級會員

Rank: 4

積分
94
發表於 2016-4-13 15:01:57 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本身打算等仔仔小學畢業之後就送佢去英國讀寄宿
8 J5 Y% x6 w4 I2 d( T而家應唔應該先送佢去國際學校讀, 適應下個環境先?
; u" ~2 _* x7 o$ G% q6 Y/ c1 \5 k

5

主題

15

帖子

80

積分

升級會員

Rank: 4

積分
80
發表於 2016-4-13 16:08:53 | 顯示全部樓層
佢而家有幾大先..?

4

主題

17

帖子

94

積分

升級會員

Rank: 4

積分
94
發表於 2016-4-14 16:02:53 | 顯示全部樓層
我覺得中學先出去比較好  始終太細  自理能力未必夠

3

主題

11

帖子

60

積分

升級會員

Rank: 4

積分
60
發表於 2016-4-29 11:22:43 | 顯示全部樓層
我覺得唔洗geh~而家香港d小學英文水平都唔差 去到個度應該夠用

1

主題

10

帖子

58

積分

升級會員

Rank: 4

積分
58
發表於 2016-5-4 18:23:02 | 顯示全部樓層
負擔的到的話固然好/ I8 S  S. U5 [8 Q* W. k3 [4 O" e
始終國際學校有本地小學比唔上既地方
/ o) r$ S3 a4 F例如係教學方式比較自由等等

7

主題

22

帖子

118

積分

升級會員

Rank: 4

積分
118
發表於 2016-5-4 23:59:22 | 顯示全部樓層
我有錢  我都想.

0

主題

11

帖子

66

積分

升級會員

Rank: 4

積分
66
發表於 2016-5-5 00:11:34 | 顯示全部樓層
我會同意送去國際學校先6 E$ U6 U  E3 z* J# J9 w
因為可以先嘗試適應
% T8 D0 N) f. U/ g( _; q. X1 c6 j好似mount kelly將係香港開辦學校 打正旗號正式英國教育模式
) O1 L- E. B  `* g* O* [: w係一個好機會比小朋友適應
/ H% w' ^0 N) o! h0 }, i如果小朋友唔喜歡 都可以及早轉呔

17

主題

51

帖子

272

積分

專家

積分
272
發表於 2016-5-9 17:23:22 | 顯示全部樓層
之前個talk 好似有mount kelly份

2

主題

7

帖子

38

積分

基本會員

Rank: 2

積分
38
發表於 2016-5-16 10:58:42 | 顯示全部樓層
你個仔仔現家幾大呀

14

主題

63

帖子

351

積分

首席會員

Rank: 8Rank: 8

積分
351
發表於 2016-5-16 11:23:06 | 顯示全部樓層
小朋友其實都應該好快可以適應到環境概!如果係只差一兩年,其實分別大吾大呢?

本版積分規則

快速回復 返回頂部 返回列表