Oh! 爸媽討論區 Oh!湊仔 管教 15個月大仔仔成日掉玩具
查看: 9195|回覆: 4

15個月大仔仔成日掉玩具

[複製網址]

8

主題

19

帖子

83

積分

升級會員

Rank: 4

積分
83
發表於 2015-10-6 01:01:24 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
有咩方法阻止
% W, y6 e# s/ s. @0 W

11

主題

19

帖子

78

積分

升級會員

Rank: 4

積分
78
發表於 2015-10-6 12:59:00 | 顯示全部樓層
睇書話掉野係必經階段,因為佢地探索緊空間感
% E& a, c- F, D) a但我都會即時話佢知掉野係唔啱,教番佢正確做法。: l5 [8 x7 x3 _" M" D# h

11

主題

19

帖子

78

積分

升級會員

Rank: 4

積分
78
發表於 2015-10-7 00:37:46 | 顯示全部樓層
我仔都經過呢個階段,每次佢掉野,都不斷重覆同佢講唔好,同教番佢正確做法,佢大啲慢慢就會改善
% J' q4 c6 ^/ L+ E

0

主題

44

帖子

271

積分

首席會員

Rank: 8Rank: 8

積分
271
發表於 2015-11-15 16:26:05 | 顯示全部樓層
要睇下咩野原因, {& z% @, c  ?
1 s) \1 M' d, s8 W( j: W. T
第一, 喜歡玩具掉在地上的聲音
9 j0 I8 `" b& Y+ s& L+ N" s % }; K0 i4 @+ B: _- V
父母對寶寶的這一遊戲,應該積極配合,給寶寶一些彈性好且經得起摔的玩具,如木塊、吹塑玩具、皮球等,一般來講,寶寶扔玩具的行動,持續時間不會很長。
. _7 Y1 l+ h7 J3 m9 m ; z# w2 d. Q& [8 t. d5 r
第二,想吸引父母的注意力$ Y3 z3 T  f" K
用扔玩具的方式來吸引父母和他玩,當父母走近他的時候,他會一邊扔一邊笑,情緒很愉快,顯得很高興。
+ W# r( K3 M7 J; @1 Z1 l6 e5 s 6 P1 \3 x, A# L4 W- W$ ^
第三,利用扔玩具來將自己的能力顯示出來+ P% ~7 z& u  [0 z; h
證明他不僅僅可以站起來,還可以將玩具扔出去。一般寶寶從9個月的時候,就開始喜歡扔東西。有的時候是看到什麼就會扔什麼,而且越扔越高興。
* B; D% H, Y, I6 F4 R ( [4 d4 s& t4 B0 p2 `
“扔東西”是寶寶在成長過程中的一個必經的階段。當寶寶到了一定階段的時候就會對事物之間的因果聯繫有著很強的好奇心。9 {0 l0 f) l7 i3 \- G, l
' B7 }+ I2 q) q
通過把玩具一次次扔到地上,寶寶知道了“地心引力。不管是杯子、勺子或者玩具,所有的東西,對他來講並沒有什麼不同。只要拿到手裡面,就可以將這些扔出去。每一個小小的發現,對寶寶來講都是不可思議的事。0 u* O. E- V) |  K
但是任何一件事情都有一個限度。在寶寶探索的過程中,家長可以做一些必要的限制。例如可以告訴寶寶什麼物品可以扔,什麼物品不可以扔。例如,做遊戲扔東西的時候可以用球,但是不能用食物。
" s2 Q; |. Q: o& ?+ D; O4 E % \1 d1 w0 r5 e1 D  v
寶寶通過扔東西,加強了寶寶對事物之間關係的概括、認識,有利於促進自我意識的萌芽。從扔東西這一角度來看,確實給父母增添了許多麻煩,但從寶寶的角度來講,其實在這些遊戲中可以學到很多新的知識。' ~8 e" j+ C6 f) Y
8 o4 |$ [( C$ Z& i6 [) l: m& O1 U
利用扔東西,寶寶還能認識到,並不是不在自己視線範圍之內的東西就消失了,只不過是變換了個地方,“物質不滅”這種深奧的原理,並不是一定要等到寶寶上學,在學校裡才能學到,而是讓他從小就能認識到。
9 Y. l: r  G6 \* l$ B
! _4 u# ]0 V; g4 T寶寶發育到了一定月齡,他的手眼協調能力、肌肉能力、智能都有很大的發展。在潛意識裡寶寶想把這些表現出來,有一種想要把自己的能力證明出來給別人看的慾望。
# K: K$ P+ z, K) D% { 0 E+ v. S" U' Z/ Y3 M
利用扔東西,可以使寶寶的手眼協調能力得到發展,對觸覺、聽覺、視覺都有促進作用;也有利於促進腦部發育,一方面,手的動作需要靠腦支配,另一方面,手的動作又會刺激到腦神經。7 U" Q: N- N2 e8 N) G' x
" x7 R1 e, b4 f
既然扔東西有這樣的好處,那麼就不要因為寶寶亂扔東西而斥責他。但為了減少不必要的麻煩,家長可以想出一些策略,對付這個時期的寶寶。
& I- r! r4 A. D二、 改善寶寶扔玩具行為的方法/ l" f% H# ^) n0 \2 R+ i# v) n0 v

$ }) v0 {# p0 ~" s1 J2 ]8 d4 F第一,不要立即收拾
5 B- p, u% m7 y( h) q, ~( Z若是寶寶剛把一個玩具扔出去,你就立即收拾,那寶寶就會把這當做是你們兩個人的遊戲,玩得會更加起勁兒。
8 U- P; |$ s4 R. g9 @6 ?# d
+ F8 W9 ^8 M6 X' v) c' ^所以,當寶寶把玩具扔出去以後,不要立即撿回來。而要等到寶寶將手中的玩具都扔掉,找你要的時候,你再把玩具撿回來。3 s% Z- J6 R$ {; ]; i: |( c

) p8 p+ Z; A& w, l! |7 Y  `& r# P和寶寶做遊戲1 I: l. E4 c3 g8 u
  S, x: q8 l$ ^; {/ {8 b
若是父母有興致陪寶寶玩的時候,可以和寶寶面對面坐著,中間要隔有一段距離,拿一個毛公仔扔來扔去,和寶寶一起做這個遊戲,不僅可以使寶寶的能力得到鍛煉,還可以促進親子間的關係。
, C+ x% n, w& S/ K9 ` / ~7 ]* S% [) f6 d/ C7 D
不要把食物拿給寶寶' E- X' t. {' U6 m/ y

$ T. O% x9 S6 d. S) _當寶寶吃飽以後,就要把飯碗從餐桌上拿開,然後拿走食物,不能讓寶寶養成亂扔食物的壞習慣。一來,把食物扔到地上收拾起來來容易;二來,也是浪費食物的表現。
  m; c( C  b: W" l8 o! B
, T$ n3 x1 {. r' M注意事項
$ V  o! C* U3 K& v; c家長不要草率地把寶寶“扔東西”的行為認定為一種“攻擊性行為”。有的時候寶寶是在發現與探索,有的時候寶寶是想向家長傳達某些信息。例如,當他將一個空杯子摔到地上的進修,也許是想告訴你,他很渴或者他還想再喝一些水。家長要細心留意寶寶的需求。! Q" L$ ^+ t' z) a4 B
' I# W7 b1 O3 L
但值得注意的是,若是寶寶兩歲左右的時候仍隨意扔食物或東西,應該對其進行教育,並且要持之以恆,直到將這個壞習慣改正。% b; T+ g5 J! E, v/ U' \* }/ i$ P. i

本版積分規則

快速回復 返回頂部 返回列表